kilépés

Wágner Manó
 
Wágner Manó
Liebenthal, 1857.03.15.- Rákospalota 1929
Apja: Engelbert Wágner Liebenthal,1831.08.23-?
Anyja:Weis Franciska Liebenthal, 1833.05.13-?

A sziléziai Liebenthalban született. 14 éves korában költözik szüleivel Budapestre. A családi hagyományokhoz híven a tanári pályára készül.
1877-ben a budapesti tanítóképzőt elvégezve szerez képesítést. Már ebben az évben negyedi Szabó Alajos 4 osztályos elemi iskolájában, amely 1878-ban középiskolává bővül, tanít németet és történelmet. 1888-ban szerzi meg a polgári iskolai oklevelet.1888-91 között bölcsészetet hallgat a budapesti tudományegyetemen.
1889.augusztus 17-én, Rákospalotán házasságot köt. Felesége negyedi Szabó Gizella Aranka.
1892 áprilisában átveszi apósától a gimnázium vezetését.
Fontos szerepet vállal Rákospalota közéletében.
Pest megye törvényhatósági bizottságának tagja, városi képviselő, a város tanügyi és társadalmi életének egyik vezető embere, elnöke a Rákospalotai Katholikus Körnek, valamint a rákospalotai tűzoltóság megalapításában is elévülhetetlen érdemeket szerez.
1924. november 27-én kormányfőtanácsosi címet kapott.1927-ben új iskola építését határozza el, és a rákospalotai polgármester javasolja az építési kölcsön megadását. 1929-ben Rákospalota díszpolgáraként hunyt el.
Wágner Manó halála után fia, Wágner Aurél vezeti tovább a tanintézetet.

kilépés